Om de waarde van een jaar te beseffen vraag het aan een student die een jaar moet overdoen.
Om de waarde van een maand te realiseren vraag het aan een moeder van een te vroeg geboren baby.
Om te weten wat een week waard is vraag het de uitgever van een weekblad.
Een uur, vraag het iemand die verliefd is en een uur moet wachten op een afspraak.
Een minuut, vraag het iemand die de trein gemist heeft.
Een seconde, vraag het iemand die ternauwernood aan een ongeluk ontsnapte.

Koester elk moment dat je hebt. Koester het nog meer ais je het deelt met een bijzonder iemand En onthoud dat tijd op niemand wacht!

Gisteren is geschiedenis. Morgen is geheim. Vandaag is jouw cadeau!