Indien u een klacht hebt kunt u deze kenbaar maken per e-mail: info@maxximize.nl of direct bij de eigenaar van Maxximize per telefoon: Jan van Hoof tel. 0611865225.

We zullen zo spoedig mogelijk reageren op de klacht, tenminste binnen 5 werkdagen. Maxximize zet zich in om via redelijk overleg tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. Maxximize streeft naar een tijdige en soepele afhandeling, zeker binnen 4 weken. Indien een klacht verder onderzoek behoeft en de periode van 4 weken niet haalbaar wordt geacht zullen we u daarvan zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen en informeren over de nieuwe te verwachten reactiedatum. 

Onafhankelijke derde:

Indien het partijen niet lukt om tot een aanvaardbare oplossing te komen dan kan er beroep worden gedaan op de klachtenregeling bij beroepsvereniging VMBN: https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/ . De eventuele uitspraken van de klachtencommissie van de VMBN zullen worden opgevolgd door Maxximize en Maxximize  gaat er vanuit dat de indiener zich hier ook aan gaat houden.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en worden minimaal drie jaar in de administratie bewaard.