De effecten van zakelijke mindfulness training

Er zijn inmiddels duizenden wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effecten van mindfulness. Er is een overtuigend wetenschappelijk bewijs dat mindfulness werkt tegen stress, oververmoeidheid en depressie. De afgelopen jaren zijn wetenschappers hun onderzoeken steeds meer gaan richten op de effecten van mindfulness op werkende mensen. Op dit moment zijn er al meer dan 250 publicaties over de effecten van mindfulness op het werk. Hieronder vindt u de conclusies van enkele van deze onderzoeken:

Mindfulness en prestatie

 • Mindfulness vergroot de mate waarin je aandachtig kunt zijn. (Dane 2010)
 • Mindfulness op het werk versterkt het zelf regulerende vermogen van gedachten, emoties 
en gedrag, wat een meetbare positieve invloed heeft op de prestatie en het welzijn van werknemers. Daarnaast verbetert mindfulness sociale relaties op het werk, tonen werknemers meer veerkracht bij uitdagingen, nemen ze betere besluiten en verrichten ze hun taken beter. (Glomb)
 • Een studie onder 231 werknemers toonde aan dat het welzijn van medewerkers na een mindfulness training sterk was gestegen. Opvallende verbeteringen waren te zien in emotionele fitheid, tevredenheid over het werk, vervulling van de eigen psychische behoeften, betrokkenheid bij de organisatie en werkprestaties. (Reb)

Mindfulness en leiderschap

 • Mindfulness bij leidinggevenden vermindert de emotionele belasting van werknemers en verbetert de work-life balans. Het zorgt daarnaast voor een grotere tevredenheid over het werk en een verhoogde psychologische behoefte bevrediging bij werknemers. Daarnaast zorgt mindfulness bij leidinggevenden voor betere werkprestaties, een betere vervulling van de rol als leidinggevende en een verhoogde organisatie sensitiviteit. (Reb 2012)
 • De conclusie van een studie onder 1000 leiders in diverse rollen binnen organisaties in Nieuw Zeeland: Mindfulness heeft een positieve impact op het bestrijden van een groot aantal uitdagingen waarmee leiders in de huidige tijd te maken krijgen. (Roche 2014)
 • Onderzoek onder managers in de gezondheidszorg toonde zeer positieve veranderingen in leiderschap aan. Dat werd bevestigd door hun collega’s. De aspecten van leiderschap waarin statistisch gezien de grootste veranderingen gemeten werden waren; leiderschap effectiviteit en objectievere analyse van situaties bij beslissingen. 8 weken na de trainingen werden in vervolgonderzoeken significante toename van de aandacht gemeten en een grote afname in de ervaring van stress. (Wasylkiw 2015)


Welzijn, veerkracht en burn-out

 • Een grootschalig gerandomiseerd onderzoek met controlegroep onder medewerkers van Dow Chemicals liet na een mindfulness training de volgende resultaten zien:

  • 50% minder burn-out onder werknemers,
  • 30% verlaging van de werkstress beleving,
  • 50% minder “high-stress episodes”,
  • 13% groei van de persoonlijke veerkracht,
  • 15% toename van de betrokkenheid bij het werk en de organisatie. (Aikens 2014)
 • Mindfulness leid tot grotere betrokkenheid bij het werk en een verbetering van het welzijn. Het verbetert ook de werktevredenheid, hoop, optimisme en veerkracht van medewerkers. De resultaten tonen aan dat bewuster reageren op situaties en minder snel oordelen belangrijke vaardigheden zijn op het werk. (Malinowski 2015)
 • Een onderzoek onder medewerkers in een call center toonde aan dat na een mindfulness training de tevredenheid van hun klanten significant toenam. Stressbeleving, depressie, vermoeidheid en negatieve stemmingen namen bij alle medewerkers van het callcenter af gedurende de voortgang van de training. (Gregoire)
 • Onderzoek onder 113 leerkrachten op de basisschool liet zien dat de leerkrachten na een mindfulness training meer overzicht hadden, een verbeterd werkgeheugen, meer zelfcompassie, lagere stresslevels en dat het aantal burn-outs afnam. (Roser 2013)
 • Uit onderzoek onder eerstelijns hulpverleners bleek dat indicatoren voor burn-out, depressie, vermoeidheid en stress verbeterden. Mindfulness training lijkt een tijd-efficiënte methode te zijn voor fitheid en welzijn, wat doorwerkt op de zorg voor patiënten. (Fortney 2013)

Mindfulness en relaties

 • Na een mindfulness training zijn mensen beter in staat om kalm te blijven en verstandig om te gaan met moeilijke werksituaties; ze zien moeilijkheden vaker als uitdagingen dan als tegenslagen, hebben meer plezier in hun werk, passen zich beter aan bij veranderingen en hebben meer positieve interpersoonlijke relaties op het werk. (Hunter)
 • Mindfulness vergroot de gelijkmoedigheid van mensen op en buiten het werk. Na een training vertoonden medewerkers minder emotioneel en verbaal agressief gedrag en reageerden ze milder op agressief gedrag van anderen. (Krishankumar 2015)
 • Mindfulness verbetert de aandacht met onderliggende effecten op cognitie, emoties, gedrag en fysiologie. Het heeft effect op belangrijke processen binnen een organisatie, waaronder prestaties, relaties en persoonlijk welzijn. (Good2015)