Dank je voor je aanmelding voor de Mindfulness opfrisdag.
Zou je het bedrag van € 37,50 over willen maken op bankrekening:

NL 82 INGB 0684 3844 69
ten name van JCA van Hoof

onder vermelding van je naam dan is je inschrijving definitief.

Met hartelijke groet,

Maxximize Mindfulness